” ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สไตล์วิถีคาวบอย “
เปิดประสบการณ์ ” ขับรถของคุณเอง” เข้ามาตะลอนในฟาร์มโชคชัย

” ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สไตล์วิถีคาวบอย “
เปิดประสบการณ์ ” ขับรถของคุณเอง” เข้ามาตะลอนในฟาร์มโชคชัย

” ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สไตล์วิถีคาวบอย “
เปิดประสบการณ์ ” ขับรถของคุณเอง” เข้ามาตะลอนในฟาร์มโชคชัย

ชมทุ่งดอกไม้ สัมผัสกับธรรมชาติ
ได้ตลอดทุกช่วงเวลา ทุกฤดูกาล ตลอดทั้งปี
กับสายพันธุ์ดอกไม้ที่หลากหลาย
ให้คุณถ่ายรูปเช็คอิน ได้ไม่มีเบื่อ

ชมทุ่งดอกไม้ สัมผัสกับธรรมชาติ
ได้ตลอดทุกช่วงเวลา ทุกฤดูกาล ตลอดทั้งปี กับสายพันธุ์ดอกไม้ที่หลากหลาย ให้คุณถ่ายรูปเช็คอิน ได้ไม่มีเบื่อ

ชมทุ่งดอกไม้ สัมผัสกับธรรมชาติ

 

 

 

ได้ตลอดทุกช่วงเวลา ทุกฤดูกาล ตลอดทั้งปี

 

กับสายพันธุ์ดอกไม้ที่หลากหลาย ให้คุณถ่ายรูปเช็คอิน ได้ไม่มีเบื่อ

กิจกรรมมากมายสไตล์คาวบอย

"อืม!..หอมวัว"

กิจกรรมรีดนมวัว การเลี้ยงโคนมแบบธรรมชาติ

สนุกกับการรีดนมวัว ด้วยมือคุณเอง

ในราคาเพียง 50 บาท เท่านั้น

กิจกรรมมากมายสไตล์คาวบอย
"อืมม!..หอมวัว"

กิจกรรมรีดนมวัว การเลี้ยงโคนมแบบธรรมชาติ
สนุกกับการรีดนมวัว ด้วยมือคุณเอง
ในราคาเพียง 50 บาท เท่านั้น

กิจกรรมมากมายสไตล์คาวบอย
"อืมม!..หอมวัว"

กิจกรรมรีดนมวัว การเลี้ยงโคนมแบบธรรมชาติ
สนุกกับการรีดนมวัว ด้วยมือคุณเอง
ในราคาเพียง 50 บาท เท่านั้น

แผนที่ขับรถตะลอนฟาร์ม

แผนที่ขับรถตะลอนฟาร์ม

แผนที่ขับรถตะลอนฟาร์ม

farmchokchai

ค่าเขัาขับรถตะลอนชมฟาร์มด้านใน
ผู้ใหญ่ ราคา 120 บาท/ท่าน
เด็ก ราคา 70 บาท/ท่าน (สูง 90-140 cm.)
*รถทุกประเภทสามารถเข้าได้ไม่มีค่าใช้จ่ายจำกัดความสูงรถไม่เกิน 2.6 เมตร

ค่าบริการนั่งรถรางแทรกเตอร์ชมฟาร์ม
ผู้ใหญ่ ราคา 140 บาท/ท่าน
เด็ก ราคา 100 บาท/ท่าน (สูง 90-140 cm.)
*หมายเหตุ : ให้บริการทุก 30 นาที เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เปิดให้บริการทุกวัน
จันทร์-ศุกร์ : 9.30 น.-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : 9.00-17.00 น.
โทร : 098-719-4464 , 092-431-9166

farmchokchai

ค่าเขัาขับรถตะลอนชมฟาร์มด้านใน
ผู้ใหญ่ ราคา 120 บาท/ท่าน
เด็ก ราคา 70 บาท/ท่าน (สูง 90-140 cm.)
*รถทุกประเภทสามารถเข้าได้ไม่มีค่าใช้จ่ายจำกัดความสูงรถไม่เกิน 2.6 เมตร

ค่าบริการนั่งรถรางแทรกเตอร์ชมฟาร์ม
ผู้ใหญ่ ราคา 140 บาท/ท่าน
เด็ก ราคา 100 บาท/ท่าน (สูง 90-140 cm.)
*หมายเหตุ : ให้บริการทุก 30 นาที

เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เปิดให้บริการทุกวัน

จันทร์ – ศุกร์ : 9.30 น. – 16.30 น.

เสาร์–อาทิตย์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์ :

9.00 – 17.00 น.

โทร : 098-719-4464 , 092-431-9166

farmchokchai

ค่าเขัาขับรถตะลอนชมฟาร์มด้านใน
ผู้ใหญ่ ราคา 120 บาท/ท่าน
เด็ก ราคา 70 บาท/ท่าน (สูง 90-140 cm.)
*รถทุกประเภทสามารถเข้าได้ไม่มีค่าใช้จ่ายจำกัดความสูงรถไม่เกิน 2.6 เมตร

ค่าบริการนั่งรถรางแทรกเตอร์ชมฟาร์ม
ผู้ใหญ่ ราคา 140 บาท/ท่าน
เด็ก ราคา 100 บาท/ท่าน (สูง 90-140 cm.)
*หมายเหตุ : ให้บริการทุก 30 นาทีเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เปิดให้บริการทุกวัน
จันทร์ – ศุกร์ : 9.30 น. – 16.30 น.
เสาร์–อาทิตย์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 9.00 – 17.00 น.

โทร : 098-719-4464 , 092-431-9166