ขับรถตะลอนฟาร์ม
ดูดอกไม้งาม
ที่ฟาร์มโชคชัย

ข้อมูลการตะลอนฟาร์ม

เปิดให้บริการทุกวัน

วันธรรมดา เวลา 9.00 น. – 16.30 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น.

Extreme Sports Biking
ข้อมูลการติดต่อ

รถแทรกเตอร์ให้บริการกลุ่มทัวร์ทุกวัน
โปรดติดต่อฝ่ายขายก่อนเข้าใช้บริการ
โทร. 061-394-5890 (คุณโบว์)

Extreme Sports Biking