เกี่ยวกับ
“ฟาร์มโชคชัย”

“ฟาร์มโชคชัย ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) ที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย ดร.โชคชัย บูลกุล เริ่มจากฟาร์มปศุสัตว์ในพื้นที่ 250 ไร่ และได้เปลี่ยนเป็นฟาร์มโคนมโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2521 โดยพื้นที่ฟาร์มขยายเป็น 12,000 ไร่ มีการเลี้ยงโคนมในฟาร์มรวมทั้งสิ้น 3,000 ตัว”

วัวสายพันธุ์ “โชคชัยฟรีเชี่ยน”

ฟาร์มโชคชัยได้พัฒนาเทคโนโลยีการทำเครื่องหมายยีนส์ วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโคนมภายในฟาร์ม จนประสบความสำเร็จสู่โคนมสายพันธ์โชคชัยฟรีเชี่่ยน โดยความสำเร็จนี้ได้ตีพิมพ์สู่สารสารทางวิชาการระดับประเทศมากมาย

  “ผมฝันอยากเป็นคาวบอยมาตั้งแต่เด็ก”

 ดร.โชคชัย บูลกุล
ผู้ก่อตั้งฟาร์มโชคชัย

ดร. โชคชัย บูลกุล เป็นหนึ่งในผู้ชายหายากที่ใช้ชีวิตตามความฝัน เมื่อตอนเป็นเด็ก เขาได้รับแรงบันดาลใจจากชาวตะวันตกสมัยก่อน ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ เขาได้ก่อตั้งฟาร์มโชคชัย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในฟาร์มของเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียในปี 2521

พื้นที่กว่า…

ร้อยละแปดสิบทำการเกษตรครอบคลุมการปลูกหญ้าหลากหลายชนิด เช่น กินี เนเปียร์ ทุ่งข้าวโพด อีกกว่า 2,000 ไร่ ฟาร์มโชคชัยทำการชลประทานเพื่อให้วัวมีอาหารหยาบตลอดทั้งปี
ในปี 1985 นมขวดแรกของเราถูกขายออกสู่ตลาด ฟาร์มโชคชัยได้ขยายธุรกิจไปสู่หลากหลายธุรกิจตลอดหลายปีที่ผ่านมา เช่น การก่อสร้าง ร้านอาหาร การท่องเที่ยว และกีฬากลางแจ้ง

   สู่ อืมม!..มิลค์
นมคุณภาพสูงของไทย

อืมม!..มิลค์ เป็นผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูง โดยมีจุดขายของผลิตภัณฑ์คือความสดใหม่ โดยโรงงานผลิตอยู่ห่างจากจุดที่รีดนมไม่ถึง 50 เมตร